مهندسی بهداشت محیط

Environmental Health Engineering

کلید سوالات آزمون ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

كليد اوليه سوالات آزمون ورودي دوره كارشناسي ارشد رشته بهداشت محيط - نوبت عصر

سال تحصيلي 87-86

رديف

كليد

رديف

كليد

رديف

كليد

رديف

كليد

رديف

كليد

1

ج

31

ب

61

ج

91

ج

121

ب

2

الف

32

ب

62

ب

92

الف

122

د

3

د

33

الف

63

د

93

ج

123

الف

4

د

34

د

64

الف

94

الف

124

ج

5

الف

35

الف

65

الف

95

الف

125

ج

6

ج

36

الف

66

الف

96

ج

126

د

7

ج

37

د

67

د

97

الف

127

ب

8

ب

38

ج

68

ب

98

الف

128

الف

9

ب

39

الف

69

ج

99

ج

129

الف

10

د

40

ج

70

الف

100

ب

130

ب

11

ج

41

ج

71

ج

101

الف

131

ب

12

د

42

ب

72

الف

102

ج

132

ب

13

ب

43

الف

73

الف

103

د

133

ج

14

الف

44

د

74

ج

104

الف

134

د

15

ب

45

ب

75

ب

105

ج

135

الف

16

الف

46

الف

76

د

106

د

136

د

17

ج

47

ب

77

ج

107

الف

137

ب

18

ب

48

الف

78

د

108

ج

138

الف

19

د

49

ب

79

ج

109

الف

139

د

20

الف

50

الف

80

د

110

د

140

ب

21

ج

51

الف

81

الف

111

ب

141

الف

22

الف

52

ج

82

ج

112

الف

142

الف

23

الف

53

ب

83

الف

113

ج

143

ب

24

ج

54

ج

84

ب

114

ب

144

ج

25

الف

55

الف

85

ج

115

ب

145

د

26

ج

56

ب

86

ج

116

الف

146

ب

27

الف

57

الف

87

الف

117

ب

147

ب

28

د

58

الف

88

د

118

ب

148

ب

29

الف

59

ب

89

ب

119

ج

149

الف

30

ج

60

الف

90

ج

120

الف

150

د

                   برای دیدن جواب آزمون بقیه رشته ها اینجا را کلیک کنید.

                              منبع: سایت    http://dme.hbi.ir                 

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم تیر ۱۳۸۶ساعت 18:44  توسط  حبیب حبیب نیا  |